Riktlinjer för ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar utan att ange skäl för detta. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du mottar varorna i fysisk besittning.

För att kunna använda ångerrätten måste du meddela oss i Fødebagen
E-post: jordmorkristina@fodebagen.no
om ditt beslut att säga upp avtalet.

Du kan använda det bifogade avbokningsformuläret, men det är inte obligatoriskt.

Ångra formulär här

Du måste returnera varorna eller leverera dem till oss utan onödigt dröjsmål. Tidsfristen uppfylls om du returnerar varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut.

Du måste bära kostnaden för att returnera varorna.

Köparen kan undersöka produkten innan han eller hon ångrar köpet. Varan måste fortfarande kunna returneras till säljaren i nästan samma skick och mängd som den var i när köparen fick den. Köparen ska skicka tillbaka varan till säljaren i originalförpackningen om detta är möjligt.

Köparen kan inte ångra sig köp av underkläder eller föremål som snabbt försämras.