Salgsbetingelser

Generelt

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Partene 

Selger

Firmanavn: Fødebagen AS
Kontakt: post@fodebagen.no
Telefonnummer: 92466298                                        
Organisasjonsnummer: 926768735

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Bestilling

Når vi har mottatt din bestilling, bekreftes den i en automatisk e-post. Avtalen om kjøp er inngått når du har mottatt ordrebekreftelse.  Kontroller alltid at informasjonen i ordrebekreftelsen er korrekt. Når din bestilling er sendt, sender vi deg en e-post om dette. Etter dette vil kommunikasjon om din bestilling avhenge av hvilket fraktalternativ du har valgt.

Som en del av avtalen med deg om kjøp, kan Fødebagen behandle dine personopplysninger for å utøve kundeservice og ellers oppfylle kjøpet. Ved behov kan vi kontakte deg om din bestilling.

Partene 

Selger

Firmanavn: Fødebagen AS
Kontakt: post@fodebagen.no
Telefonnummer: 92466298                                        
Organisasjonsnummer: 926768735

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. 

Handler du fra Danmark/Sverige vil handlekurven din vises i din lokale valuta, når du betaler vil det være i NOK med den gunstigste gjeldende kurs. Det vil ikke påløpe VAT kostnader når du får levert/henter ut pakken din.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Selger er ikke ansvarlig/erstatningspliktig om kjøper har skrevet inn feil informasjon i sin bestilling.

Hva betyr forhåndsbestilling av en vare?

Hvis vi ikke har en vare på lager, kan du forhåndsbestille varen. Det betyr at du kjøper en vare, som ikke er på vårt lager, men vi sender den til deg så snart den er på lager. Bestiller du andre varer samtidig, vil alle varene sendes samtidig.

Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. 

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. 

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. 

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav. 

Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Vi pakker og leverer bestillinger hver virkedag. Leveringstiden varierer noe ift hvilken fraktløsning du velger. Bestiller du levering med HeltHjem og  bestillingen er større en at den kan passe i postkassen din, vil forsendelsen noen ganger overføres til PostNord hentepakke. Med Porterbuddy kan du selv velge leveringstidspunkt. Porterbuddy leverer også i helgene. 

Bestiller du fra Danmark/Sverige vil frakten utføres av DHL. Det tar vanligvis 3-5 virkedager. Du vil motta info på mail så du kan bestemme når og hvor du vil ha levert pakken din.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Vi håper at du alltid blir fornøyd med varene dine, men skulle du angre på kjøpet ditt har du 14 dagers angrerett i henhold til gjeldende angrerettlov.

Angrerett
Angrerettloven gir deg som privatperson rett til, uten ekstra kostnad, å sjekke produktet før det returneres innenfor angreretten. Er produktet kun prøvd eller sjekket på samme måte som man kan gjøre i en alminnelig butikk, så har du krav på hele kjøpesummen og frakt tilbakebetalt. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på varen, vil Fødebagen AS gjøre et fradrag i kjøpesummen tilsvarende varens objektivt reduserte verdi, før resten av kjøpesummen og frakt tilbakebetales.

Du har 14 dagers angrerett fra den dagen du har mottatt varen. Hvis du ikke vil beholde varen, må du gi beskjed innen fristens utløp. Du kan melde fra på post@fodebagen.no Dersom pakken ikke blir hentet vil den bli behandlet som uavhentet (se eget avsnitt for uavhentede pakker).

Det ligger link til angreskjema i mailen du får som bekreftelse på kjøpet ditt. 

Etter at du har gitt beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten har du ytterligere 14 dager på deg til å sende varen i retur.

Angreretten gjelder ikke for: 

  • Undertøy, kremer, deodoranter, lipsyler.
  • Deler av et ferdigpakket kit/pakke 

Ved spørsmål om angrerett eller retur; ta kontakt med kundeservice på mail post@fodebagen.no 

Bytte/returnere varer ved å sende til nettbutikken

Dersom du ønsker å returnere din ordre via post, vil du få tilbakebetalt kjøpesum og porto du har betalt ved bestilling. Du må selv dekke returporto. 

Du følger denne linken ved retur

Returkode oppgis ved kontakt med kundeservice. 

Du må levere varen i originalemballasjen og i samme stand som den var ved mottakelse.

Tilbakebetaling
Dersom du skal motta penger i forbindelse med en retur, så skjer dette via Klarna, Vipps eller Visa/Mastercard, avhengig av hva du betalte varene med. Tilbakebetaling skal finne sted innen 4-7 virkedager etter at vi mottar produktet fra deg til samme betalingsmiddel som ble brukt ved kjøpet. Vær oppmerksom på at returer ofte bruker litt lengre tid på å komme frem.

Ved heving av kjøp grunnet forsinket levering fra oss, gjelder samme regler som for retur. 

Gebyr ved uavhentede pakker
Husk at du må hente pakken din innen 7 dager! Etter det sendes varene i retur.

Om du ikke henter pakken innen oppgitt dato slik at den blir returnert til oss, vil du bli belastet med et gebyr på kr. 250. Dette gjelder også dersom om du har hatt gratis frakt på din bestilling, da Fødebagen må betale fraktomkostninger for alle pakker som blir sendt/returnert med PostNord. Du får ikke et ekstra gebyr på varer som er hentet og returnert etter kontakt med kundeservice.

Trenger du mer informasjon om bytte og retur, kontakt kundeservice på post@fodebagen.no

Reklamasjon
Dersom det oppdages en feil eller mangel på en vare må du innen rimelig tid etter at dette oppdages, gi oss melding om at du ønsker å påberope en mangel (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare lengre.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

Personopplysninger 

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

 


Kildeliste

1. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

4. Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.

5. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.

7. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

9. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

10. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

11. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.

12. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.